Privacybeleid

Over Visser Chocolade

Visser Chocolade BV (kamer van koophandel nummer 14048870) produceert chocoladeproducten en suikerwerk.
Wij willen niet alleen waanzinnig lekkere chocoladeproducten maken, maar willen dit ook duurzaam doen voor mens en milieu.

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om

We gaan zo zorgvuldig mogelijk om met deze gegevens, want uw privacy vinden we belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen en waarom we dat doen. Ook vertellen we met wie wij uw gegevens delen en welke rechten u hebt.

Een bezoeker van deze website accepteert dat dit voor eigen risico is en dat de keuze en het gebruik van de informatie de verantwoordelijkheid van de bezoeker is. De informatie mag alleen door de bezoeker zelf worden gebruikt. Auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie mag niet overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid worden zonder toestemming van het stichtingsbestuur. Het is niet toegestaan intellectueel eigendom of materiaal waarop auteursrecht rust van deze website elders op te nemen.

De website van Visser Chocolade kan u de mogelijkheid bieden om door te klikken naar andere, niet aan het Visser Chocolade gelieerde websites. Visser Chocolade heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Als u contact met ons opneemt, deelt u persoonsgegevens met ons. We verzamelen alleen de gegevens die we nodig hebben om u onze producten en diensten aan te kunnen bieden. Het gaat bijvoorbeeld om uw mailadres en naam.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens enkel om snel en effectief contact met u op te nemen.
Visser Chocolade respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de wet. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet bekendmaken aan derden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Visser Chocolade bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk dan voor de verwerking van de doeleinden, waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

Welke privacyrechten hebt u?

U hebt het recht uw persoonsgegevens bij ons in te zien, te rectificeren en/of te wissen. Daarnaast kunt u zich beroepen op:

  • het recht op beperking van uw persoonsgegevensverwerking
  • het recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
  • het recht van bezwaar.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u met deze apparatuur onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan als u de website gebruikt. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken andere niet, hierna leggen we uit wat de verschillen zijn. Als u zich niet registreert op onze website en ook verder geen persoonlijke gegevens achterlaat dan weten wij niet wie u bent aan de hand van deze cookies. Keert u op een later moment terug op onze website, dan herkent de website dat u al eerder een bezoek heeft gebracht, zonder dat wij weten wie het is. Ook e-mails van Visser Chocolade kunnen een cookie achterlaten op uw computer, tablet of mobiele telefoon, dat informatie geeft of een e-mail is geopend.

Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de site en die praktisch geen inbreuk maken op uw privacy. Dit zijn functionele en analytische cookies die door ons geplaatst en uitgelezen mogen worden. Voor andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig voordat wij ze plaatsen. Deze laatste soort cookies vatten wij samen onder de naam commerciële cookies. Visser Chocolade vindt uw privacy belangrijk en vraagt daarom uw toestemming. Visser Chocolade maakt gebruik van de volgende twee soorten cookies.

1. Functionele cookies

Deze cookies maken het navigeren en het inloggen op Visser Chocolade.nl en andere Visser Chocolade websites makkelijker en onthouden uw instellingen en voorkeuren. Dankzij deze cookies hoeft u maar één keer uw gegevens te verstrekken, wat bijdraagt aan het gebruiksgemak van de website. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist.

2 Analytische cookies
Google Analytics

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Dit programma biedt inzicht in bezoekersstatistieken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, verkeersbronnen en andere essentiële data waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor bezoekers.
De informatie die we met Google Analytics verkrijgen is anoniem en niet te herleiden tot een persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van toepassingen waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft dus volledig anoniem.
Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. In het Google Analytics Dashboard is ‘gegevens delen met Google’ uitgezet. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Social media

Op onze websites staan buttons van de volgende social media: Facebook, Twitter, Youtube en LinkedIn. Deze social media plaatsen geen cookies via onze website. Alleen wanneer u doorklikt naar deze social media zal dit wel gebeuren. In dat geval is dit cookiereglement niet van toepassing. Het gebruik van Social Media is uw eigen verantwoordelijkheid en hierop zijn de privacy regels van deze social media van toepassing. Als u geïnteresseerd bent in wat er met uw gegevens gebeurt, dan kunt u daarvoor het beste de privacy- en cookieregels van deze social media lezen.

Hebt u vragen of wilt u een klacht indienen?

We doen ons best om in deze privacyverklaring zo duidelijk en helder mogelijk uit te leggen hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Hebt u nog vragen, wilt u meer uitleg of bent u niet tevreden over de manier waarop Visser Chocolade met uw persoonsgegevens omgaat? Neem dan contact op via info@visserchocolade.nl

Wijzigingen van de privacyverklaring

Privacy is een actueel onderwerp en de wet- en regelgeving verandert regelmatig. Ook de technieken, waarmee persoonsgegevens worden verwerkt, veranderen. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en passen onze organisatie zo goed en snel mogelijk aan. Dit kan ook gevolgen hebben voor de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Lees daarom regelmatig onze privacyverklaring. Van ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte brengen.

We hebben deze privacyverklaring voor het laatst bijgewerkt op 7 maart 2019.

Visser Chocolade BV
De Steeg 32a-32b
6333 AP SCHIMMERT
Nederland
045-5710025

[]